Website eigenaar gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Bergh Special Products BV

Handelsweg 10
7041 GX 's-Heerenberg
The Netherlands
Tel: (+31)314 35 94 90
Fax: (+31)314 35 92 40
 

Hierna te noemen Eigenaar.

Cookies
De Eigenaar maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Websitestatistieken
Wij verzamelen de volgende gegevens met Google Analytics:

  • cookies;
  • geanonimiseerd IP-adres;
  • user agents (browsers, operating system);
  • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
  • gebruikte links binnen de website;
  • device informatie.

Persoonsgegevens
Eigenaar bewaart uw persoonsgegevens een jaar in verband met back-up. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Content van derde partijen
Deze website bevat content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins, en kan embedded content bevatten zoals b.v. YouTube video’s.

Nieuwsbrief Eigenaar
Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van de Eigenaar? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.